Novinky

Jsme na jedné lodi! Přesvědčte se v Týdnu globálního vzdělávání

Nejsme stejní, ale máme stejné potřeby. Na Srí Lance, v Číně, Sýrii, Somálsku, Česku nebo kdekoliv jinde. Dosyta se najíst, pít čistou vodu, možnost se léčit, když potřebuji. Dopřát sobě i svým dětem vzdělání. Mít práci, která neničí zdraví a uživí mě i mou rodinu. Zazpívat si písničku, která se mi líbí. Nenechat se ponižovat. Žít v bezpečí… 

Pro nás samozřejmé věci. Pro mnoho lidí na světě stále ještě nedostižný ideál. Mohu pro ně něco udělat? Chtějí pomoci? Umím se podělit o to, co umím a co mám? Jak začít a proč vůbec? Jsme na jedné lodi. Protože to, co se děje kdekoliv na světě, se týká i nás!

Týden globálního vzdělávání je celoevropská akce pořádaná od roku 1999 North South Centre při Radě Evropy, která je zaměřená na vzdělávací aktivity v oblasti globálního rozvojového vzdělávání. Věnuje se způsobům, jak ve vzdělávání přiblížit problém rovnosti, různosti a spravedlnosti mezi lidmi na lokální i globální úrovni. Hledá možnosti, jak prohloubit respekt a porozumění mezi různými kulturami. Podporuje vzdělávací aktivity, které vedou ke změně zažitých postojů a pomáhají nám cítit zodpovědnost za kvalitu života nejen v našem okolí, ale i v širším světovém kontextu.

Učí lidi konat s rozmyslem a plným vědomím odpovědnosti za aktivity, které ve prospěch druhých činíme.

Do týdne se může zapojit i česká veřejnost v PrazeBrně a Olomouci už podruhé prostřednictvím organizací Varianty – Člověk v tísniADRAARPOKCharita ČRNaZemiSEVERMKC PrahaInformační centrum OSNJunák - český skaut, a NIDV.

Diskuze, promítání, výstavy a mnoho dalších akcí proběhne převážně od 14. do 22. listopadu 2015

PROGRAM (pro podrobné informace sledujte weby zapojených organizací):

OLOMOUC

Panelová diskuze pro veřejnost v rámci rozvojových večerů: Migrace – co bude dál?
Migrace, přijímání uprchlíků či migrační kvóty dnes ve společnosti vyvolávají nečekané emoce, živé debaty, ale i obavy. Jaký je Váš postoj k migrantům a cizincům žijícím v Olomouci? Mají na Vás vliv zprávy v médiích? Je Česká republika skutečně připravena na integraci migrantů?
Datum konání: 20. 10. 2015, 18:00-20:00
Místo konání: Divadlo hudby Olomouc
Pořádá: ARPOK, o. p. s.

 

Lekce pro školy: Migrace není legrace s příběhy uprchlíků 
Panelová diskuse pro zapojené školy: Na jedné lodi
Migrace a přijímání uprchlíků v nás mohou vyvolávat nečekané emoce, sympatie, ale i obavy. Mají na nás vliv média? Víme přesně, kdo je to uprchlík či migrant? Co čeká člověka, který se dostane jako uprchlík do České republiky? 
Datum konání: 18. 11. 2015, 10:00-11:30 
Místo konání: Divadlo hudby Olomouc
Pořádá: ARPOK, o. p. s.

 

PRAHA

Konference: Re-imagining futures

Mezinárodní konference si klade za cíl v Evropském roku rozvoje 2015 motivovat (nejen skautskou) veřejnost k uvažování a sdílení nápadů k tomu, jak uskutečňovat pozitivní změny v našem okolí, které mají přesah na globální rovinu. Chceme poskytnout silný inspirativní a motivační impulz k pořádání aktivit, které budou založeny na kritickém myšlení, respektu a povedou k vytváření světa, jaký chceme vidět.

Datum konání: 19. 11. 2015, 16:00
Místo konání: Bio Oko, Praha
Pořádá: NaZemi a Junák - český skaut, z. s.

 

Výstava: 70. let založení OSN
Výstava představí OSN nejen z pohledu historie, chce ukázat její současnou tvář, úkoly a výzvy.
Datum konání:14.9. -3.10. 2015
Místo konání: Jungmanovo náměstí, Praha
Pořádá: Kancelář OSN v Praze

 

Výstava: Škola pro všechny

Co to znamená, když je „škola pro všechny“? Je otevřená všem bez rozdílu? Cítí se v ní dobře děti, učitelé, ředitelé i rodiče? Odpovědi na tyto otázky ztvárnili žáci základních a středních škol komiksovými příběhy. Vernisáž výstavy proběhne 22. 10. Více informací na stránkách Variant či na Facebooku.

Datum konání: 22. 10. – 12. 11. 2015
Místo konání: Divadlo Archa, Na Poříčí 26, Praha 1
Pořádá: Varianty ve spolupráci s Divadlem Archa

 

B -learningový kurz: Labyrint migrace

Fenomén migrace zahlcuje média. Jak se v tématu zorientovat? Jak s ním seznamovat své žáky? Blended learnigový kurz kombinuje distanční studium s prezenčním setkáním, zaměřuje se na získání nových informací a zorientování se v problematice migrace, nabízí aktivity, jak s tématem pracovat v hodinách. Více informací na stránkách Variant. (Pořádají Varianty) 
Datum konání: 21. 9. – 7. 12. 2015
Pořádají: Varianty

Přihlásit se můžete zde

 

Večer antikoloniální poezie: Rozprava o kolonialismu

V poslední době se i v tuzemsku začíná hovořit o významu postkoloniálního myšlení. Tyto uzavřené diskuze se týkají především neustále přítomných fenoménů rasismu či sexismu a jejich vztahu ke společenským představám o pokroku anebo evropské modernitě. Číst budeme jak mnohá klasická díla od známých postkoloniálních autorek a autorů, tak i současnou poezii, která vzniká v údajném "třetím světě", domněle bájném i nebezpečném Orientu anebo nám dobře známém "východě Evropy". Celý průběh večera bude provázet otázka, mohou-li nám - obyvatelům České republiky - básně o zkušenostech imperialismu a kolonialismu něco sdělit. Neseme si snad také vlastní koloniální zkušenosti nejen utlačovaných, nýbrž také utlačovatelů?
Datum konání: 18. 11. 2015, 19:00
Místo konání: Galerie Tranzitdisplay, Dittrichova 9, 120 00 Praha 2
Pořádá: Multikulturní centrum Praha a Iniciativa Ne Rasismu!

 

Přednáška/diskuze: Berou nám práci? Trh a migrace

Hosté: Marek Čaněk, Ph.D. a Yana Leontiyeva, Ph.D
Datum konání: 23. 9. 2015, 18:00
Místo konání: Ústřední knihovna Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1.
Pořádá: Multikulturní centrum Praha ve spolupráci s Friedrich-Erbert-Stiftung Praha v rámci přednáškového cyklu Lidová škola migrace

 

Přednáška/diskuze: Dospívání mezi dvěma kulturami
Hosté: Mgr. Andrea Svobodová
Datum konání: 21. 10. 2015, 18:00
Místo konání: Ústřední knihovna Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1.
Pořádá: Multikulturní centrum Praha ve spolupráci s Friedrich-Erbert-Stiftung Praha v rámci přednáškového cyklu Lidová škola migrace

 

Přednáška/diskuze: Hranice společenství
Hosté: Ľubica Kobová, Ph.D.
Datum konání: 25. 11. 2015, 18:00
Místo konání: Ústřední knihovna Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1.
Pořádá: Multikulturní centrum Praha ve spolupráci s Friedrich-Erbert-Stiftung Praha v rámci přednáškového cyklu Lidová škola migrace

 

BRNO

Seminář: Co (z)může jedinec?
Dvoudenní seminář zabývající se problematikou lidských práv. Účastníci prohloubí své znalosti a zároveň si vyzkouší, jak zajímavě vnášet téma do hodin.
Datum konání: 20.11. – 21. 11. 2015
Místo konání: Lipka, Lipová 233, Brno
Pořádá: Varianty ve spolupráci s organizací Lipka

 

HRADEC KRÁLOVÉ

Kapradí - krajská konferenci EVVO: Jaké jsou globální problémy a výzvy dneška?
Datum konání: 20. 11. 2015
Pořádá: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER

 

ČESKÉ ŠVÝCARSKO

Semináře pro pedagogy a lektory

 Zajímáte se o aktuální témata dneška? Nabízíme pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům základních a středních škol semináře tematicky zaměřené na globální rozvojové vzdělávání. Semináře probíhají interaktivní formou, nabízí tak možnost vyzkoušet si v praxi aktivity, které je možné využít přímo ve výuce. Příjemné prostředí a neformální atmosféra umožňují načerpat inspiraci a sdílet zkušenosti s pedagogy z jiných škol.

Úvod do kritického myšlení a práce s globálními tématy (2. 11. 2015)
Kvalita nebo kvantita (2. 12. 2015)

Pořádá: České švýcarsko o.p.s

 

Vzdělávací a projektové dny: Hra o Zemi

 V rámci Týdne globálního rozvojového vzdělávání nabízíme dětem z 2.stupně ZŠ a SŠ vzdělávací programy a projektové dny s rozvojovou tematikou. Využijeme unikátní interaktivní výstavu Supermarket SVĚT, která zve ke zkoumání nejrůznějších věcí i globálních souvislostí jejich výroby a likvidace. 

Datum konání: 9. - 25. 11.2015
Místo konání: Městská knihovna, Karla Čapka Děčín
Pořádá: České švýcarsko o.p.s.

 

MALENOVICE

Příspěvek a debata: Migrace - v rámci Konference ředitelů církevních škol a školských zařízení
Datum konání: 18.-20.11.2015 (příspěvek a debata 20.11.)
Místo konání: KAM Malenovice, Malenovice 146, Frýdlant nad Ostravicí (Beskydy)
Pořádá: ČBK (Sekce církevního školství), host Charita ČR

 

CELÁ ČR

Výtvarná soutěž: Naše společná planeta pro žáky 1. a 2. st. ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií
V rámci letošní podtitulu "Na jedné lodi" týkajícího se obecně otázky migrace (v rámci celého světa) mají žáci za úkol výtvarně ztvárnit odpověď na některou z následujících otázek:
Proč lidé opouštějí svou zemi, kde se narodili, pracovali a žili? Co je trápí a nutí odejít?
Co opouštějí a zanechávají ve své domovské zemi?
O čem sní, na co se těší a po čem touží v nové zemi? Co je tam čeká?
S čím se potýkají, když začnou žít v cizí zemi?
Zúčastnit se mohou jak jednotlivci, tak třídní kolektivy a jiné skupiny mladých autorů.
Uzávěrka soutěže 22. 11. 2015

Pořádá: Charita ČR

 

Národní institut pro další vzdělávání: DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ k Týdnu GRV

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) jako přímo řízená organizace MŠMT organizuje Den otevřených dveří k Týdnu GRV ve spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi (NNO) s cílem podpořit pedagogy při výuce. Na Dni otevřených dveří se seznámíte s konceptem globálního rozvojového vzdělávání (GRV), získáte metodickou podporu od lektorů GRV, důležité informace a materiály.

 

Termíny dne otevřených dveří v regionech

 • KP Plzeň 15.10.2015
 • KP Liberec 20.10.2015 
 • KP Zlín 26.10.2015
 • KP Ústí nad Labem 3.11.2015
 • KP Hradec Králové 18.11.2015
 • KP Pardubice 19.11.2015
 • KP Praha – Střední Čechy 24.11.2015 
 • KP Olomouc 25.11.2015
 • KP Brno 26.11.2015
 • KP Karlovy Vary 26.11.2015 
 • KP Ostrava 27.11.2015 
 • KP České Budějovice 30.11.2015 
 • KP Jihlava 30.11.2015
 •  

Přihlásit se můžete zde:

http://www.nidv.cz/cs/programova-nabidka/prihlaseni_do_vzdelavaciho_programu.ep/
Zadejte vzdělávací oblast 03 základní vzdělávání, vyberte krajské pracoviště, zadejte klíčové slovo Den otevřených dveří.

Pořádá: Národní institut pro další vzdělávání 

 

Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři