Novinky

Týden globálního vzdělávání probíhá už popáté v České republice

Foto Tomáš Princ

Praha, 19. 11. 2018 - Od 19. do 25. listopadu probíhá v České republice Týden globálního vzdělávání s podtitulem „Mysli globálně, jednej lokálně!“. Již po páté se do této celoevropské iniciativy zapojí řada neziskových organizací za podpory Fóra rozvojové spolupráce: ADRA, ARPOK, Diakonie ČCE, Charita ČR, INEX-SDA, NaZemi, Středisko ekologické výchovy SEVER, Jeden svět na školách – Člověk v tísni a Varianty – Člověk v tísni.

Týden globálního vzdělávání pořádá už od roku 1999 North-South Centre při Radě Evropy a každoročně vyzývá k účasti organizace a školy ve 47 evropských zemích. Cílem této celoevropské kampaně je podpora výuky globálních témat ve školách a komunikace globálních výzev směrem k veřejnosti. Tématem letošního ročníku je udržitelnost měst a obcí.

Polovina obyvatel světa, tedy více než 3,5 miliardy lidí, žije ve městech. Podle OSN bude podíl městské populace do roku 2030 tvořit až 60 % obyvatelstva. Ač nás to možná překvapí, nejvíce chudých lidí nežije ve venkovských oblastech, ale právě ve městech. V nich pak v důsledku rychlé urbanizace dochází ke značnému znečišťování ovzduší, nadužívání elektrické energie a vody, hromadění nadbytečného odpadu a rychlé devastaci životního prostředí a zeleně.

A co s tím můžeme udělat my? Zapojené školy se mohou zaměřit například na životní prostředí, ochranu kulturního dědictví, bezpečné a cenově dostupné bydlení nebo možnosti občanské participace na odpovědné správě měst. Žáci se budou zamýšlet nad tím, co by se mělo změnit v jejich městě nebo obci, aby se stala lepším místem pro život?

Do Týdne globálního vzdělávání se mohou zapojit školy i česká veřejnost! Jednotlivé organizace pořádají ve vybraných městech v týdnu 19. – 25. listopadu projekce, diskuze a další akce.

Největší plánované akce:

21. 11. 2018, 14 – 18, Praha, Pražské kreativní centrum

Organizace sdružené ve FORS vás zvou na festival ku příležitosti 15 let globálního rozvojového vzdělávání v ČR: Svět se mění. A co my?

21. 11. 2018, 18 – 19, Praha, Skautský institut

ADRA ve spolupráci s organizacemi sdruženými ve FORS zve na divadelní představení a besedu o migraci s názvem Vyprávěj svůj příběh.

23. 11. 2018, Vila Čerych, Česká Skalice

SEVER pořádá Konferenci pro koordinátory EVVO a jiné vzdělavatele v Královéhradeckém kraji.

4. 12. 2018, Olomouc, Divadlo Hudby Olomouc

ARPOK zve na panelovou diskuzi na téma Udržitelná města a obce

 

Bližší informace o plánovaných akcích najdete na webových stránkách jednotlivých organizací a www.globalnirozvojovevzdelavani.cz.

Kontakt pro média:

Nikola Páleníčková, mediální koordinátorka Vzdělávacího programu Varianty spol. Člověk v tísni, nikola.palenickova@clovekvtisni.cz , tel: +420 777 782 061

Ke stažení
Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři