Projekty

Lepší škola pro všechny

Foto Klára Horáčková

Díky veřejné sbírce  Člověka v tísni „LEPŠÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY“ navazujeme na projekt Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

Pro velký zájem škol i jednotlivců z řad pedagogických pracovníků zrealizujeme od srpna 2016 do června 2017 další kurzy DVPP ZDARMA.

 

Co nabízíme?

 • realizaci kurzu přímo u vás ve škole (do 30. 6. 2017)
 • možnost proškolení celého sboru
 • výběr tématu, které vás nejvíce zajímá (viz nabídka ke stažení v pdf níže)
 • možnost realizace v termínu, který vám vyhovuje (s ohledem na vytíženost lektorů)

 

Podmínky realizace kurzu přímo ve škole:

 • kurzy jsou určeny pedagogickým pracovníkům
 • min. počet účastníků je 15
 • zajištění školicích prostor a techniky dle dohody s koordinátorkou​

Kompletní nabídka kurzů na objednávku ke stažení níže na této stránce.

Realizaci je možno domlouvat s koordinátorkou Kateřinou Dvořákovou:

Nabídka otevřených kurzů v Praze: 

Rok 2017:

 

Kurzy jsou realizovány z prostředků veřejné sbírky Člověka v tísni „Lepší škola pro všechny".

 

 
Ke stažení
Novinky
Kurzy
Akce
Články a tiskové zprávy
Video
Partneři a donoři
Další projekty

15 let Variant

Vzdělávací program Varianty slaví letos 15 let! K výročí jsme uspořádali workshop na téma Škola pro studenty, ne studenti pro školu. Workshop vedl Georg Krapp, který deset let působil...

Inkluzivní vzdělávání

K.O.Z.A. - Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace

Jaký problém projekt řeší? Jedním ze současných rizik, kterému v ČR čelíme, je zvyšování nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. Děti, které v České republice vyrůstají v sociálním...

Interkulturní vzdělávání

Život napříč kulturami

Přehlídka školních projektů Kdo vlastně jsem? Jak poznám, kde jsem doma? Co se mi líbí na životě v naší čtvrti a v Praze? Jaké je moje oblíbené místo, co si tu nejvíc užívám a co...

Globální rozvojové vzdělávání

Světová škola

Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění...

Inkluzivní vzdělávání

Inkluze do škol

Popis projektu: Projekt se zaměřuje na zvýšení proinkluzivnosti všech základních škol ve městě Děčín. A to prostřednictvím vzniku školních poradenských pracovišť na každé škole,...

Globální rozvojové vzdělávání

CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence

Projekt CIVIS zaměřuje svoji pozornost na rozvoj občanských a sociálních kompetencí, které směřují k sociálně a environmentálně odpovědnému chování žáků. Prostřednictvím společenství...

Inkluzivní vzdělávání

Rovnost a rozdílnost – Komplexní podpora pedagogů při zapojování principů multikulturní výchovy a inkluze do života školy

Nabízíme možnost využití kurzů jako například Filozofie pro děti, Měření postojů, Práce s heterogenní skupinou - čeština jako druhý jazyk, Persona Dolls a dalších, pro podporu celého...

Inkluzivní vzdělávání

Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků

V rámci projektu se bude zvyšovat otevřenost škol v oblasti inkluze. Budou využity standardizované nástroje pro evaluaci škol. Projekt bude zlepšovat vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí...

Globální rozvojové vzdělávání

Školy k světu

Můžou se globální a rozvojová témata stát běžnou součástí vyučovaných předmětů na českých školách? Mohla by se škola stát místem, kde jsou žáci a studenti konfrontováni s aktuálními...

Migrace

Média, migrace a trh práce – informování veřejnosti o integraci cizinců

Cílem projektu je zvýšit informovanost české veřejnosti o migraci a otázkách spojených s integrací migrantů ze třetích zemí, kteří do ČR přicházejí, a omezit jejich stereotypní a...

Globální rozvojové vzdělávání

GLOBAL SCHOOLS: svět ve výuce

Global Schools je tříletý mezinárodní projekt, který v České republice realizuje program Varianty společnosti Člověk v tísni ve spolupráci s Krajským zařízením pro další vzdělávání...

Inkluzivní vzdělávání

Lepší škola pro všechny

Díky veřejné sbírce  Člověka v tísni „LEPŠÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY“ navazujeme na projekt Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Pro velký zájem škol...

Globální rozvojové vzdělávání

Filozofie pro děti

Přemýšlíte, jak učit poutavě o složitých tématech dnešního světa? Vyzkoušejte filozofii pro děti. Filozofie pro děti (Philosophy for Children, zkráceně P4C) je pedagogická metoda, která...

Migrace

National Integration Evaluation Mechanism (NIEM)

Do šestiletého mezinárodního výzkumného projektu NIEM, který je realizovaný v letech 2016-2021, je zapojeno celkem 15 evropských zemí a jeho lídrem je The Institute of Public Affairs z Polska....

Inkluzivní vzdělávání

Podporujeme asistenty pedagoga

Jeden milion sto čtyřicet tisíc korun! Přesně tolik vybrali fanoušci ke čtyřicetinám Leoše Mareše, který se rozhodl podpořit vzdělávání dětí s handikepem. Oblíbený moderátor vyzval...

Migrace

V4NIEM: Mechanismus hodnocení státních integračních politik zemí Visegrádu

V4NIEM projekt (Visegrad Countries National Integration Evaluation Mechanism), který je součástí širšího evropského projektu NIEM, se zaměřuje na dlouhodobé vyhodnocování efektivity státních...

Interkulturní vzdělávání

Persona Dolls – panenky s osobností

 „Práce s panenkou v dětech podporuje sounáležitost, účast, schopnost vyslechnout, zhodnotit a eventuálně navrhnout řešení či nalézt postoj k danému tématu. Podněcuje...

Migrace

Jak rozumět mediálním sdělením o migraci a uprchlících – workshop pro studenty středních škol

Informační a mediální Program migrace společnosti Člověk v tísni, o.p.s. se otázkám migrace a integrace cizinců a jejich zobrazení v českých médiích systematicky věnuje již od roku 2002...

Inkluzivní vzdělávání

KHETAUN (Společně): Klíčové kroky pro zapojení romských sociálně znevýhodněných dětí do kvalitních předškolních programů

Projekt navazuje na výstupy analýz, studií a výzkumů, které dokazují zásadní význam předškolní výchovy pro úspěšnost v dalším vzdělávání. Zapojení dětí sociálně znevýhodněných...
Ukončené projekty

Interkulturní vzdělávání

RAXEN

Inkluzivní vzdělávání

POLIS

Interkulturní vzdělávání

PeaceXchange

Globální rozvojové vzdělávání

Světová škola 2006

Globální rozvojové vzdělávání

Rozvojový svět v českých školách

Interkulturní vzdělávání

Čeština pro cizince

Interkulturní vzdělávání

Semináře pro příslušníky Policie ČR

Interkulturní vzdělávání

Free2choose - Meze svobody

Interkulturní vzdělávání

Respekt nebolí

Interkulturní vzdělávání

Dovedu to pochopit?

Globální rozvojové vzdělávání

Akce pro Afriku

Inkluzivní vzdělávání

Na cestě …

Interkulturní vzdělávání

Te na del o del!

Inkluzivní vzdělávání

Pojďte do školy

Globální rozvojové vzdělávání

Světová škola 2

Globální rozvojové vzdělávání

Náš společný svět (2009)

Interkulturní vzdělávání

MKV jinak

Inkluzivní vzdělávání

Kvalitativní analýza testu SON-R

Interkulturní vzdělávání

Jak na to ...

Globální rozvojové vzdělávání

Active Citizens

Globální rozvojové vzdělávání

Učíme světově

Inkluzivní vzdělávání

Pojďte do školky!

Globální rozvojové vzdělávání

Kvalita, nebo kvantita?

Globální rozvojové vzdělávání

Za změnou je učitel!

Interkulturní vzdělávání

ENTENTÝKY

Interkulturní vzdělávání

Dialogem k respektu – Persona Dolls

Chci dostávat novinky

Videa Fotogalerie

Vzdělávací program společnosti
Člověk v tísni o.p.s.

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Jana Odstrčilová
jana.odstrcilova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 774 422 910

Další kontakty

Naše další weby

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohli učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

 • Active Citizens

  Program Active Citizens usiluje o posílení komunitního rozměru školy a aktivní zapojení studentů do řešení problémů v okolí školy. Silně v něm rezonují témata aktivního občanství a dobrovolnictví.

DonořiPartneři